BLĐTBXH ban hành Thông tư 58/2015, về Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

0
FB

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH: Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

Từ ngày 15/02/2016, Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, quy định rõ các nội dung sau:

– Đối tượng điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

– Mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 Điều 2 của Thông tư 58.

– Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 Điều 3 của Thông tư 58.

Các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

nguồn: thuvienphapluat

tư vân luật lao động, tư vấ luật lao động miên phí, tu van luat lao dong, tu van bao hiem

Chia sẻ bài viết.

Leave A Reply