thong bao tuyen thuc tap sinh nganh luat nam 2017

Thông báo tuyển thực tập sinh ngành Luật tại tỉnh Bình Dương

Luật Vạn Phúc là một công ty Luật hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư nước ngoài, lao động, sở hữu trí tuệ, M&A, thuế, xây dựng, bất động sản…